Soft skills: особистісно-професійний практикум

Для вибору у 2019-2020 навчальному році

Курс розраховано на студентів усіх спеціальностей, які бажають опанувати сучасні підходи та методи навчання з метою формування навичок 21 ст. (soft skills), включення їх в освітній процес.  Цей курс пояснює природу та сутність соціальних та пізнавальних навичок, які відомі як навички 21 ст.(«гнучкі навички») ; досліджує їх та пропонує способи представлення в навчальному плані.  Він забезпечує особистісний і професійний розвиток студента та спрямований на формування інноваційних навичок – результативного спілкування, спільного вирішення проблем,  критичного, творчого, проектного мислення, самоорганізації, лідерства.

Мета курсу

Особистісний і професійний розвиток студента, спрямований на формування інноваційних навичок – результативного спілкування, спільного вирішення проблем, критичного, творчого, проектного мислення, самоорганізації, лідерства.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення курсу студент демонструє знання про: - цивілізаційні процеси, які відбуваються в світі на початку 21 століття та впливають на перебудову освіти; - перелік й характеристику навичок 21 сторіччя, які необхідні для успішної професійної діяльності та особистого життя; - технології упровадження в освітню практику та професійну діяльність прийомів ефективної комунікації, співробітництва та критичного і творчого мислення; вміння та здатності: - виявляти навички 21 ст.; - створювати навчальні ситуації, які сприятимуть формуванню навичок 21 ст., - формулювати власну (особисту) думку, ставлення до інформації та ресурсів; - привчати суб’єктів освітнього процесу до самостійного навчання та соціальної відповідальності; - збагачувати освітню практику методами навчання, які активізують пізнавальну діяльність суб’єктів освіти.

Автори курсу

Марія Василівна Братко

Підрозділ

Кафедра теорії та історії педагогіки,
Педагогічний інститут

Викладачі

Марія Василівна Братко

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 017.00.03 Фітнес та рекреація; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика; 052.00.01 Політологія; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії; 293.00.01 Міжнародне право

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 0 2 0 0 0