Організація роботи прес-служб


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни: робота сучасної прес-служби в контексті конкретних суспільно-політичних, ділових і конфліктних ситуацій, їхня структура, функції та правові основи на сучасному етапі.

Мета курсу

Навчальна дисципліна належить до блоку дисциплін, що поглиблюють фахову компетентність студентів спеціальностей «Реклама та зв’язки з громадськістю».

Програмні результати навчання

Вивчення процесу формування прес-служб, їхньої структури, функцій та правових основ на сучасному етапі, а також особливостей функціонування прес-служб у державних та громадських організаціях, комерційних і некомерційних структурах.

Автори курсу

Нетреба Маргарита Миколаївна

Викладачі

Нетреба Маргарита Миколаївна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 28 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 28 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 8 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 56 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0