Мета навчальної дисципліни формування системи понять, знань, умінь і навичок в галузі перекладу.
Завдання навчальної дисципліни висвітлити суть перекладу; окреслити взаємозв’язок теорії перекладу з іншими лінгвістичними дисциплінами; визначити основні базові поняття сучасної теорії перекладу; описати основні моделі та етапи процесу перекладу; висвітлити загальні особливості усного та письмового перекладу всіх жанрово-стильових різновидів текстів.